Приватне акціонерне товариство
“Науково-виробничий комплекс "Курс”

 

Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднe надання згоди на вчинення значних правочинiв 06.03.2020

Дата:1 10-03-2020, 12:18

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 06.03.2020

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 06.03.2020

Дата:1 10-03-2020, 12:13

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 06.03.2020

Назад Вперед
Вгору