Приватне акціонерне товариство
“Науково-виробничий комплекс "Курс”

 

Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднe надання згоди на вчинення значних правочинiв 06.03.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 06.03.2020

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 06.03.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 06.03.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента